Felhasználási feltételek

A szolgáltatást Sziládi Noémi Egyéni Vállalkozás (a továbbiakban: „Szolgáltató”) nyújtja. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket.

 • Cégnév: Tóth Eszter e.v.
 • Székhely: 1091. Üllői út 59.
 • Adószám: 68611992-1-43
 • Cégbíróság, cégjegyzékszám:
 • Kapcsolattartó: Sziládi Noémi
 • Szerződés nyelve: magyar
 • I.

  Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  1.1 A muskinn.com webáruház divatkiegészítőket, táskákat, pénztárcákat forgalmaz. Az egyes termékeknél feltüntetett árak bruttó összegek, melyek a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.<6p>

  1.2 A megjelenített termékek házhoz szállítással rendelhetőek meg, illetve személyes átvétellel - egyeztetés útján.

  II.

  Regisztráció

  2.1. A webáruházban böngészéshez, szöveges tartalmak vagy termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

  2.5 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

  2.6 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos: a. mások jogait bármilyen módon megsérteni; b. kárt okozni; c. bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni; d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni; e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni; f. a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni; g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz); h. más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni; i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

  2.7 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

  2.8 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása: a. sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként b. sérti a szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy c. egyéb módon jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik.

  III.

  Megrendelés, vásárlás

  3.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10 és 18 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 3.2 Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 15 munkanapon belül.

  3.4 A rendelés menete: 3.4.1 A megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket helyezze a kosárba. 3.4.2 Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma. 3.4.3 Szállítási / számlázási adatok megadása. 3.4.4 Fizetési mód kiválasztása. 3.4.5 Megrendelés. 3.4.6 Az adatok megadását követően a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. 3.4.6.1. PayPal: Ha a megrendelése után a PayPal fizetést választja, az oldal automatikusan átnavigálja Önt a PayPal biztonságos fizetési oldalára. 3.4.6.2. Fizetés a Paypal rendszeren keresztül. A Paypal rendszer használata csak a rendszerbe történt regisztrációt vagy a korábbi jelszóval a rendszerbe történt regisztrációt követően van lehetőség. A fizetés során a számla ellenértéke terhelésre és levonásra kerül a bankszámláról a fizetési folyamat végén. 3.4.6.3. A fizetést követően a rendelés visszaigazolása a Paypal rendszerbe történt regisztráció során megadott e-mail címre történik. Itt két lehetőség között választhat. Ha van PayPal számlája, akkor a jobb oldalon egyszerűen lépjen be, és fizessen a szokásos módon. Ha nincs, akkor a baloldalon megjelenő űrlapot használja. A megrendeléskor megadott adatok automatikusan megjelennek az űrlapon. 3.4.7 E-mailben a megrendelést elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. 3.4.8 A beérkezett megrendelését e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat.

  V.

  Házhoz szállítás, információk

  5.1 Webshopunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címét megadni. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen.

  5.3 Számlázási és szállítási cím módosítása a megrendelés feladását megelőzően lehetséges.

  VI.

  Házhoz szállítás díjszabása

  6.1 A szállítás belföldre és külföldre történik. A szállítási díjat a rendelés mennyisége és a szállítási cím határozza meg. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatást küldünk.

  6.2 A kiszállítás díja egységes Magyarország egész területén: 1.290.- Ft.

  VII.

  Garancia

  7.1 A termékekre teméktől függően 12, illetve 24 hónap garanciát vállalunk. A termékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeinken.

  VIII.

  Elállás joga

  8.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.265.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

  8.2 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontjában írt tájékoztatás hiányában a fogyasztót megillető elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

  8.3 Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

  8.4 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

  8.4.1 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 8.4.2 Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 8.4.3 Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

  8.6 Az elállási jog gyakorlásának menete:

  8.6.1 Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli. 8.6.2 A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően video kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. 8.6.3 A termék visszaérkezését követő 30 napon belül a termék vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

  IX.

  Adatvédelem

  9.1 A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Csordás Katalin Egyéni Vállalkozás bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a rendelés nem teljesíthető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

  9.2 Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok gyűjtéséhez.

  9.3 A Csordás Katalin Egyéni Vállalkozás csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a webáruház által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor. A megadott adatokat ezen felül harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk.

  9.4 Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, amely a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmas és azt csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@muskinn.com címre.

  9.5 A Csordás Katalin Egyéni Vállakozás gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Csordás Katalin Egyéni Vállakozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  9.6 Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink, illetve az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkban tárolt adatok a felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználókhoz rendelhetők.

  9.7 Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

  9.8 A megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

  9.9 A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@muskinn.com e-mail címen.

  9.10 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.

  9.11 A müskinn webshop az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. A Csordás Katalin Egyéni Vállakozás adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma: 67479791-2-41

  X.

  Záró nyilatkozatok

  10.1 A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a szolgáltató érdekeit, akkor szolgáltató azt jogosult törölni.

  10.2 A webáruház használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a szolgáltató férhet hozzájuk.

  10.3 A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Csorás Katalin Egyéni Vállalkozás elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.

  10.4 A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.